Mainimg

Uutiset

Etusivu Ajankohtaista » Uutiset

Sivuvirroista liiketoimintaa Etelä-Pohjanmaalle


11.11.

 

 

Elintarvike- ja rehutuotannon yrityksissä, biojalostuksessa ja biovoimalaitoksissa syntyvät biopohjaiset sivuvirrat hyödynnetään tehokkaasti

Etelä-Pohjanmaalla. Tämä käy ilmi Thermopolis Oy:n ja Into Seinäjoki Oy 2015-2016 toteuttamassa 

Teollisten sivuvirtojen hyödyntämispotentiaali Etelä-Pohjanmaalla –hankkeessa.


Hankkeessa kartoitettiin sivuvirtojen ja jätteiden määriä ja niiden hyödyntämistä yritys- ja sidosryhmähaastatteluilla, web-kyselyillä sekä koostamalla valtionhallinnon Valvonta ja kuormitustietojärjestelmästä (VAHTI) Etelä-Pohjanmaan jätetiedot. Myös alueen yritysten ympäristölupahakemuksista (v. 2012-2015) etsittiin yritysten ilmoittamia sivuvirtamääriä. VAHTI-järjestelmästä, ympäristöluvista ja yrityshaastatteluista kerätyt biopohjaiset sivuvirtatiedot koottiin yhteen ja tulokset esitettiin karttamuodossa.

 

Hankkeen yrityskartoituksissa selvisi, että yrityksissä syntyvät sivuvirrat hyödynnetään tehokkaasti joko materiaalina tai energiana. Suurin osa Etelä-Pohjanmaan alku- ja elintarviketuotannon sivuvirroista päätyy rehuteollisuuden raaka-aineeksi tai suoraan tiloille eläinten ravinnoksi. Yleisiä hyödyntämiskohteita ovat myös energian- ja biokaasuntuotanto (biopohjaiset jätteet) sekä lannoite- ja maanrakennuskäyttö (tuhkat). Kehityspotentiaalia olisi kuitenkin muovien, voimalaitostuhkien ja kuormalavojen tehokkaammassa kierrätyksessä. Uusia käyttömuotoja tarvitaan vielä muun muassa turkistuotannon sivuvirroille sekä kasvihuoneviljelyssä käytettävien kivivillapohjaisten kasvualustojen jatkohyödyntämiseen.

 

Tulevaisuudessa sivuvirtojen ja jätteiden hyödyntämistä tullaan yhä kehittämään, että ravinteet saadaan tehokkaammin kiertoon. Uusien innovaatioiden syntymisessä tarvitaan eri alan asiantuntijoita ja yritysten välistä yhteistyötä. Lapuan Peruna on hyvä alueellinen esimerkki yrityksestä, jonka kehitystyö sivuvirtojen hyödyntämiseksi alkaa tuottaa tulosta. Yrityksen toiminnassa sivuvirtana syntyvää solunestettä väkevöidään haihduttamalla ja väkevöinnistä saatua lopputuotetta  voidaan käyttää lannoitteena tai raaka-aineena eläinrehuseoksissa. 

 

Löydät esitteen sähköisenä täällä.

 

 

Lisätietoja :

Jenni Koski

Maaseutupalvelut I Into Seinäjoki Oy

050 5541 440 I jenni.koski@intoseinajoki.fi

 


Takaisin uutisiin

Tätä sivustoa ylläpitää Into Seinäjoki Oy. Sivusto esittelee eteläpohjalaista agrobiotalouden laajaa osaamista ja tarjontaa yrityksille.

Mainostoimisto Semio | Tampere ja SeinäjokiWebio julkaisujärjestelmä, verkkosivujen ylläpito