Mainimg

Yhteys

Etusivu Yhteys

Yhteistyökumppania vailla? Täältä löydät agrobiotalouden tutkimus- ja kehittämiskumppanit Etelä-Pohjanmaalla.

 

 

INTO SEINÄJOKI OY

Into Seinäjoki Oy on Seinäjoen kaupungin kehitysyhtiö. Asiakkaitamme ovat aloittavat, kehittyvät ja alueelle sijoittuvat yritykset. Tarjoamme asiakkaillemme kasvua ja kehittymistä tukevia palveluja.

Vastuullamme on myös Seinäjoen kehittäminen entistä paremmaksi toimintaympäristöksi niin yrityksille, kehittäjille kuin kaupunkilaisille. Olemme mukana mm. kaupunkikeskustan, aseman seudun, logistiikka-alueen ja teollisuusalueiden kehittämisessä.

 

Yhteystiedot: Sanna Kankaanpää, 0400 743 422, sanna.kankaanpaa(at)intoseinajoki.fi , www.intoseinajoki.fi

 

 

AB SEINÄJOKI - AGROBIOTALOUDEN INNOVAATIOYHTEISÖ

AB Seinäjoki on agrobiotalouden innovaatioyhteisö, joka tarjoaa alueen yrityksille, kehittäjille ja muille toimijoille asiantuntijapalveluita, mahdollisuuden verkostoitua sekä kehittää ja kiihdyttää liiketoimintaansa. AB Seinäjokea toteuttavat yhteistyössä Seinäjoen Ammattikorkeakoulu, Seinäjoen Yliopistokeskus, Into Seinäjoki Oy sekä Luonnonvarakeskus. Organisaatioiden palvelut (esim. TKI-palvelut, yhteistyö yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa, alkavien ja kasvavien yritysten palvelut, liiketoiminnan kehittämisen tuki, toimitilat, co-working) ovat tarjolla myös AB Seinäjoen asiakkaille. 

 

Yhteystiedot:

www.abseinajoki.com

Päivi Alaniska, Into Seinäjoki Oy, 040 505 3284, paivi.alaniska(at)intoseinajoki.fi

Aapo Jumppanen, Helsingin yliopisto, Ruralia instituutti, 029 414 0714, aapo.jumppanen(at)helsinki.fi

Ari Sivula, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 040 830 2374, ari.sivula(at)seamk.fi

 

 

BIOTALOUDEN TUTKIJAHOTELLI 

 

Biotalouden tutkijahotelli toimii yliopistokeskuksen ytimessä Framissa. Se tarjoaa tiloja ja työyhteisön biotalouden jatko-opiskelijoille ja graduntekijöille Etelä-Pohjanmaalla.

 

Yhteystiedot: Esa Vuorenmaa, 040 190 4290, esa.vuorenmaa(at)uta.fi, www.ucs.fi/index.php/biotutkijahotelli

 

 

FOODWEST OY - ELINTARVIKEPOHJAISEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISALUSTA

Foodwest Oy on elintarvikepohjaisen liiketoiminnan kehittämiseen erikoistunut asiantuntijayritys. Foodwest tarjoaa asiakkailleen kehittämisalustan, pilottitehtaan, jossa käsitellään kokonaisuuksia, joissa jokainen vaihe kuljetetaan ketterästi rinnakkain. Pilottitehtaassa luodaan uutta tai päivitetään vanhaa. Yli 20 huippuasiantuntijaa sekä laaja kumppaniverkosto hallitsee yhdessä kaikki keskeiset osa-alueet ideasta kaupan hyllylle ja kuluttajan kotiin.

 

Yhteystiedot:  www.foodwest.fi

 

 

HELSINGIN YLIOPISTO - ELINTARVIKEKETJUJEN TURVALLISUUS

Mikrobiologisesta näkökulmasta elintarvikeketjun turvallisuus jatkuu pellolta pöytään. Saastumisen vaara on olemassa läpi koko elintarvikeketjun. Myös riskien hallinta vaatii kontrollia ja erilaisia toimia ketjun eri osissa. Ryhmän tutkimusalana on zoonoottisista (ihmisten ja eläinten välillä tarttuvista) taudinaiheuttajista aiheutuvien riskien hallinta elintarvikeketjussa. Tärkeimpiä painotuksia työssä ovat:

 • eläinten terveys ja zoonoottiset (ihmisten ja eläinten välillä tarttuvat) taudit
 • uudet menetelmät taudinaiheuttajien havaitsemiseen
 • elintarviketurvallisuuden ja valvonnan kustannukset

Yhteystiedot: Timo Nieminen, 040 755 5129, timo.nieminen(at)helsinki.fi, www.epky.fi/kestavatruokaratkaisut

 

 

SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

SeAMKin TKI-toiminta on pääosin aluetta palvelevaa soveltavaa tutkimusta. Se tarkoittaa esimerkiksi uusien menetelmien, sovelluksien, mallien tai ohjelmien kehittämistä yhdessä yritysten, opiskelijoidemme ja ammattiosaajiemme kesken. SeAMKin maksulliset palvelut tukevat alueen yritysten ja yhteisöjen toiminnan kehittämistä. Näitä ovat mm. yrityksen tuotekehitys, kansainvälistymisen edistäminen, räätälöity henkilöstökoulutus ja muut asiantuntijapalvelut. 

Luonnonvara-alan alkutuotanto on ruokaketjun aloitus. Tämä asiantuntijuus on mukana SeAMKin ensimmäisessä painoalassa: Kestävät ruokaratkaisut. Koulutusalojen poikkitieteellisyys eli monialainen toiminta on perusta kestävien ruokaratkaisujen kehittämiselle. Siinä yhdistyvät luonnonvara-ala, ravitsemisala ja elintarviketekniikka:

 • uudet elintarvikeprosessit ja teknoogiat yritysten tukena
 • informaatioteknologia maa- ja elintarviketalouden tukena
 • maatilatalouden energiaratkaisut, vähähiilisyys
 • elintarviketurvallisuus
 • green care ja maatilamatkailu maatilojen lisäelinkeinona

Yhteystiedot: Antti Pasila, 040 830 4201, antti.pasila(at)seamk.fi, www.seamk.fi

 

 

TURUN YLIOPISTO - ELINTARVIKEKEHITYS

Tutkimuksen soveltamisalana on elintarvikekehitys, erityisesti elintarvikkeiden maku ja terveellisyys sekä hyvänmakuisen, suositusten mukaisen ravitsemuksen taloudellinen merkitys niin yhteiskunnan, yrityksen kuin kuluttajankin kannalta. Soveltamisala kuvaa tutkimusryhmän monitieteistä ja monikulttuurista kokonaisuutta. Perustana ovat Turun yliopiston elintarviketutkimuksen ja Etelä-Pohjanmaan elintarvikeketjun vahvuusalueet ja niiden kehittäminen sekä hyödyntäminen. Tavoitteena on innovatiivinen kehitys ja kasvu sekä yliopiston vahvuusalueilla ja uusilla avauksilla että selkeästi alueellisilla painopistealueilla. Ryhmän tutkimushankkeet keskittyvät erityisesti seuraaviin aihealueisiin:

 • ruoan maun ja terveellisyyden välinen yhteys
 • uudet elintarvikeprosessit
 • Etelä-Pohjanmaalla tuotettujen raaka-aineiden ominaisuudet ja uudet hyödyntämismahdollisuudet

Yhteystiedot: Anu Hopia, 050 378 9919, anu.hopia(at)utu.fi, www.epky.fi/kestavatruokaratkaisut

 

 

VAASAN YLIOPISTO - KULUTTAJAKÄYTTÄYTYMINEN ELINTARVIKEALALLA

Tutkimusryhmän tarkoituksena on luoda uutta tietoa kuluttajakäyttäytymisen ja elintarvikkeiden tutkimuksen aloille. Tavoitteena on kansainvälinen tutkimusyhteistyö, poikkitieteellisen elintarviketutkimuksen edistäminen, kuluttajatutkimuksen aseman vahvistaminen maakunnassa sekä elintarvikealan toiminnallisten vahvuuksien kehittäminen Etelä-Pohjanmaalla. Elintarvikkeiden kuluttamisen ja markkinoinnin tutkimusryhmän teemoja ovat:

 • elintarvikkeiden kuluttajalähtöinen tuotekehitys ja markkinoinnin kehittäminen,
 • ruokakuluttajan arvojen, motiivien, emootioiden ja makukokemusten väliset yhteydet
 • kuluttajien tuotteiden, brändien ja kaupallisten ympäristöjen kokeminen
 • kuluttamisen poikkikulttuuriset kysymykset
 • terveysinterventioiden kohderyhmälähtöinen räätälöinti
 • valta, konfliktit ja luottamus elintarvikeketjussa
 • vastuulliset kulutusvalinnat statusviestintänä•Ruokaelämysten konseptointi ja markkinointi

Yhteystiedot: Harri Luomala, 029 449 8461, harri.luomala(at)uva.fi, www.epky.fi/kestavatruokaratkaisut

 

 

VAASAN YLIOPISTO - LOGISTIIKKA ELINTARVIKEALALLA

Logistiikan tutkimusryhmän teemoina nousevat esiin erityisesti:

 • kansainvälisen tutkimusyhteistyön lisääminen
 • logistiikka-alan toimijoiden verkostoiminen
 • logistiikan päätöksenteon tukijärjestelmät
 • logistiikka ja IT
 • materiaalinkäsittelyn automaatio - konenäkö ja keräily

Näitä kaikkia teemoja tarkastellaan erityisesti logistiikka-alan globaalien markkinoiden näkökulmasta. Tutkimusryhmän tavoitteena on sekä virittää että lisätä yhteistyötä eri yritysten välillä kaikkia hyödyttävällä tavalla sekä synnyttää ja vahvistaa uutta toimintaa alalla.

 

Yhteystiedot: Petri Helo, 050 556 2668, petri.helo(at)uva.fi, www.epky.fi/jarjestelmat

 

Tätä sivustoa ylläpitää Into Seinäjoki Oy. Sivusto esittelee eteläpohjalaista agrobiotalouden laajaa osaamista ja tarjontaa yrityksille.

Mainostoimisto Semio | Tampere ja SeinäjokiWebio julkaisujärjestelmä, verkkosivujen ylläpito